Arbeidsovereenkomst met uitgestelde prestatieplicht (2 maanden proeftijd)

Wanneer gebruik ik dit document?

  • U neemt een werknemer als oproepkracht in dienst, die u een contract aan wil bieden van 24 maanden of langer. U mag 2 maanden proeftijd toepassen.
  • U neemt een werknemer als oproepkracht in dienst, die onder een CAO valt waarin een proeftijd van 2 maanden is toegestaan bij contracten van minder dan 24 maanden.
Prijs: € 16,- incl. BTW


Gegevens werkgever
Bedrijfsnaam
(Bijv. Pay HR)
Straat + huisnummer
Postcode
Vestigingsplaats
Contactpersoon werkgever
(Bevoegd om arbeidscontract/brief te ondertekenen namens werkgever)
 
Gegevens werknemer
Naam werknemer
Geboortedatum werknemer
(DD-MM-JJJJ)
Straat + huisnummer
Postcode
Woonplaats
 
Dienstverbandgegevens
Ingangsdatum contract
(DD-MM-JJJJ)
Duur contract (in maanden)
Einddatum contract
(DD-MM-JJJJ)
Tussentijdse opzegging
(Mits aangevinkt verschijnt er de volgende tekst: Deze overeenkomst is tussentijds opzegbaar met inachtneming van de wettelijke opzegtermijn.)
Standplaats
(Plaats van werkzaamheden)
 
Functie & Salaris
Functie
Bruto uurloon
Verlofuren op fulltimebasis
Pensioendeelname
(Vul "wel"of "niet" in)
CAO-deelname
(vul "wel" of "niet" in)
CAO
(Vul naam CAO in en zet vinkje aan indien u wel een CAO toepast)
 
Verlof & Vakantie
(Vink 1 optie aan)
Verlofuren opbouwen & opnemen?
Verlofuren direct uitbetalen?
 
Vakantiegeld
(Vink 1 optie aan)
Vakantiegeld opbouwen?
Vakantiegeld direct afrekenen?
 
Ondertekening
Datum ondertekening
(DD-MM-JJJJ)

Selecteer een ander document